Medlemskab - Betingelser​

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Purple Fitness forlange at se legitimation. I tilfælde af misbrug vil man efter en advarsel, få afsluttet sit medlemskab samt opkrævet bøde på 50 kr. for indlukning af et ikke medlem. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto, betalingskort skal meddeles til Purple Fitness senest 14 dage efter ændringen. Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”.

§2 Medlemsbetingelser

Purple Fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab

Ved DIBS/PBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges og slutter ikke automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for PBS/DIBS/kontant- medlemskab er løbende måned, dog senest d. 4. sidste bankdag i måneden. Opsigelsen skal ske ved personligt fremmøde i Purple Fitness. Manglende betaling som følge af ændringer i betalingskort, medfører ikke automatisk opsigelse af medlemskab, det er medlemmets eget ansvar at oplyse Purple Fitness om eventuelle ændringer jf. §19. Medlemsskabet spærres ikke ved manglende restance. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Purple Fitness.

§5 Prisændringer

Purple Fitness forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Hold udbud

Purple Fitness har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer. Purple Fitness forbeholder sig ret til ændringer i holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Purple Fitness samt på hjemmeside. Desuden kan Purple Fitness samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 2 timer før holdets planlagte start.

§7 Ledige pladser

Purple Fitness kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Vi har ventelister til de forskellige hold, såfremt et hold skulle være fyldt op. Kommer der et afbud til det ønskede hold senest 2 timer før forventet holdstart, bliver man automatisk sat på holdet, såfremt man står først på ventelisten. Man kan holde sig opdateret om eventuelle tilmeldinger på http://sport-solution.com/onlinebooking/#/login med medlemslogin, hvor brugernavnet er dit medlemsnummer og koden din fødselsdato. OBS: Ventelisten ophører 2 timer før forventet holdstart. Opstår der inden for de sidste 2 timer før holdstart alligevel en ledig plads, bliver man således ikke automatisk sat på holdet, men kan på lige fod med andre medlemmer 5 min før holdstart overtage en plads på holdet ved at trykke sig ind på skærmen ved receptionen.

§8 Afbud

Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest kl. 20 aften før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste inden for samme tidsfrister, såfremt du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 40. Afmelding til holdtræning skal ske på https://memberservice.sport-solutions.dk/Login.aspx med medlemslogin, hvor brugernavnet er dit medlemsnummer og koden din fødselsdato.

§9 Ordensreglement/Træning og ophold i centret

Purple Fitness er et træningscenter, hvor der skal være plads til alle. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Faciliteter skal ryddes op og rengøres efter brug efterhånden som træningen skrider frem. Hvis man ønsker at få en sludder skal man benytte sig af de opstillede cafestole og borde, så man ikke forstyrrer andre i deres træning.

§10 Fremmøde holdtræning

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Ved al holdtræning skal du melde din ankomst på touch-skærmen ved receptionen.

§11 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve træningsområdet, idet Purple Fitness ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§12 Misvedligeholdelse

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet fj. §8 samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Purple Fitness’ ansatte, kan Purple Fitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemsarmbånd.

§13 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Purple Fitness er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Purple Fitness tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§14 Bero

Det er muligt at sætte et medlemskab i bero i mindst 1 måned og max 3 måneder. Dette søges via kontakt@purplefitness.dk og godkendes af Purple Fitness i form af en bekræftelse på mail. Dette skal oplyses minimum 1. måned før den ønskede berosættelse. Har man ikke en bekræftigelse, er man ikke i bero. Medlemskabet starter automatisk op efter beroets udløb. Ved tilfælde af akut sygdom kan berosættelsen ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero koster dette 100 kr. i gebyr som vi trækker via din månedlige betaling.​

§15 Fremmøde

Der skal altid registreres fremmøde ved ankomst i centeret. Fremmøde sker ved indtjek i dørsystemet.

§16 Åbningstid

Purple Fitness har åbent alle 365 dage om året fra kl. 5:00 til kl. 23:00. Dog kan man senest komme ind i centeret kl. 22:30. Man skal have forladt Purple Fitness senest kl. 23:00, overholdes dette ikke kan Purple Fitness efter en advarsel opsige et medlem.

§17 Studierabat

Ved medlemskab med studierabat skal der fremvises gyldigt studiekort hver 6. måned. Overholdes dette ikke, eller er studiekortets gyldighed udløbet, afsluttes medlemskabet automatisk.

§18 Under 18 år eller anden betaler

Ved indmeldelse af personer under 18 år skal kontrakten underskrives af værge, eller fuldmagt fra anden betaler.

§19 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med PBS/DIBS' kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet. Der vil blive påført et gebyr svarende til Nets kortgebyr ved hver abonnementstrækning.

§20 Såfremt Purple Fitness bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.​​

§21 Opbevaring af dine data

Vi, Purple Fitness ApS og Purple Fitness Hornsherred ApS indsamler dine personoplysninger, når du oprettes som medlem hos os. Når du laver en indmeldelse hos os acceptere du samtidig, at vi opbevare og behandler fortrolig data om dig. For at kunne være medlem, kræver det vi opbevare oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingsoplysninger, fødselsdato og cpr-nr. samt data om besøg. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og bliver ikke uden samtykke, videregivet til tredjepart. Dine oplysninger bliver opbevaret så længe du er medlem og vil blive slettet permanent 2 år efter officiel opsigelse af medlemskab hos os. Du har til hver en tid retten til at tilbagekalde dit samtykke og du kan altid få slettet følsomme oplysninger om dig. Dog vil sletning af visse oplysninger have konsekvenser for at kunne have medlemskab hos os. Du har til enhver tid rettet til at klage. 

Kontakt

​✩✩✩✩✩

Vurderet 4,7 ud af 5 stjerner

Baseret på over 62 anmeldelser på Facebook

Har du brug for hjælp?​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

PURPLE FITNESS ApS
Rådhus Allé 10
3650 Ølstykke

Tlf.: 42 90 91 81 

PURPLE FITNESS ApS
Hovedgaden 60

3630 Jægerspris

Tlf.: 42 90 91 81


PURPLE FITNESS ApS

Røgerupvej 4

4050 Skibby

Tlf.: 42 90 91 81