Medlemsbetingelser

Når du melder dig ind som medlem, acceptere du samtidigt medlemsbetingelserne, og at det er dit eget ansvar at opdatere dine oplysninger. Dette kan gøres ved at logge ind her, eller kontakte os på enten tlf. nr. eller mail.

§1 Medlemskab

Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Purple Fitness/Boost forlange at se legitimation. I tilfælde af misbrug vil man efter en advarsel, få afsluttet sit medlemskab samt opkrævet bøde på 500 kr. for indlukning af et ikke medlem. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto, betalingskort skal meddeles til Purple Fitness. Du som medlem er selv ansvarlig for at opdatere alle dine oplysninger. Ved forkerte betalingsoplysninger kan du risikere at blive sendt til inkasso, hvis kontingent ikke betales. Kortdata kan opdateres ved at logge ind på online bookingen og vælge ”Medlemsoplysninger”. Hvis du ikke kan få ændret dine betalingsoplysninger selv, kontakt os via kontakt@purplefitness.dk.

§2 Medlemsbetingelser

Purple Fitness/Boost kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. Ved ændringer i medlemskaber får du besked via mail der høre til medlemskabet. 

§3 Varighed/Medlemskab

Ved Repay aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Har du forudbetalt for dit medlemskab, kan dette ikke opsiges i den periode der er betalt for. Er medlemskabet købt for en specifik periode, udløber dit medlemskab automatisk ved udgangen af denne periode – medmindre du har tilkøbt et nyt løbende medlemskab efter denne periode. Ved engangsbetalinger (fx. klippekort) betaler du for et antal besøg, og betalingen bliver ikke automatisk fornyet. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges og slutter ikke automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelsesfrist for Repay/kontant- medlemskab er løbende måned, dog INDEN d. 24 i måneden. Ved benyttelse af rabatkode ved indmeldelse er der en binding på de første 3 måneder. samt den normale opsigelsesfrist med løbende måned, inden d. 24 i måneden.

Opsigelsen kan ske ved personligt fremmøde i Purple Fitness, eller ved at sende en mail til kontakt@purplefitness.dk. Manglende betaling som følge af ændringer i betalingskort, medfører ikke automatisk opsigelse af medlemskab, det er medlemmets eget ansvar at oplyse Purple Fitness/Boost om eventuelle ændringer jf. §19. Medlemskabet spærres ikke ved manglende restance. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Purple Fitness/Boost.

§5 Prisændringer

Purple Fitness/Boost forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Hold udbud

Purple Fitness/Boost har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer. Purple Fitness forbeholder sig ret til ændringer i holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Purple Fitness/Boost samt på hjemmeside. Desuden kan Purple Fitness samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 2 timer før holdets planlagte start. Dette vil ske via den mail som er angivet ved indmeldelse.

§7 Ledige pladser

Purple Fitness kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet. Vi har ventelister til de forskellige hold, såfremt et hold skulle være fyldt op. Kommer der et afbud til det ønskede hold senest 2 timer før forventet holdstart, bliver man automatisk sat på holdet, såfremt man står først på ventelisten. Man kan holde sig opdateret om eventuelle tilmeldinger på https://profile.flexybox.com/purplefitness/sign-in?returnUrl=%2Fpurplefitness%2Ffront med medlemslogin, hvor brugernavnet er dit medlemsnummer og koden din fødselsdato. OBS: Ventelisten ophører 2 timer før forventet holdstart. Opstår der inden for de sidste 2 timer før holdstart alligevel en ledig plads, bliver man således ikke automatisk sat på holdet, men kan på lige fod med andre medlemmer 5 min før holdstart overtage en plads på holdet ved at henvende sig til instruktøren før holdstart.

§8 Afbud

Har du brug for at melde afbud til et hold, skal det ske senest 2 timer før holdstart. Er der tale om et morgen- eller formiddagshold, skal afbud ske senest kl. 21 aften før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste inden for samme tidsfrister, såfremt du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved PBS-kort/ automatisk kortbetaling kr. 40. Afmelding til holdtræning skal ske på https://fitness.flexybox.com/purplefitness/Account/LogOn med medlemslogin, hvor brugernavnet er dit medlemsnummer og koden din fødselsdato.

§9 Ordensreglement/Træning og ophold i centret

Purple Fitness/Boost er et træningscenter, hvor der skal være plads til alle. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Faciliteter skal ryddes op og rengøres. I alle centre finder du sprayflasker med sprit og klude, du skal rengøre maskinerne med før og efter brug. Hvis man ønsker at få en sludder skal man benytte sig af de opstillede cafestole og borde, så man ikke forstyrrer andre i deres træning.

Du skal forlade centrets ved dets lukke tid. Opholder du dig i centeret efter kl. 23, kan dette medføre udløsning af alarm. Du vil blive pålagt et gebyr for omkostningerne af udløsning af denne, hvis du opholder dig i centrene senere end kl. 23.00. 

§10 Fremmøde holdtræning

Fremmøde til holdtræning skal ske senest 5 minutter før timens start. Fremmøde sker ved indtjek i dørsystemet med din chip.

§11 Værdigenstande

Værdigenstande skal medbringes i selve træningsområdet, idet Purple Fitness/Boost ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade. Purple Fitness/Boost erstatter ikke tabte/stjålne værdigenstande i centeret. Som medlem har du selv ansvar for at passe på dine værdigenstande og du skal selv medbringe hængelås. Alle skabe i centrene kan aflåses. 

§12 Misvedligeholdelse

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af udstyr mm., herunder overholdelse af ordensreglementet fj. §9 samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Boost/Purple Fitness’ ansatte, kan Boost/Purple Fitness uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemschip.

§13 Ansvar

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Purple Fitness/Boost er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Purple Fitness/Boost tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

Som medlem under 18 år har din værge/forælder ansvaret for overholdelse af samtlige punkter i medlemsbetingelse. 

§14 Bero

Det er muligt at sætte et medlemskab i bero i mindst 1 måned. Dog skal der betales gebyr for bero hver 3. måned.  Dette søges via kontakt@purplefitness.dk og godkendes af Purple Fitness/Boost i form af en bekræftelse på mail. Dette skal oplyses minimum 1 måned før den ønskede berosættelse. Har man ikke en bekræftelse, er man ikke i bero. Medlemskabet starter automatisk op efter beroets udløb. Ved tilfælde af akut sygdom kan berosættelsen ikke foretages med tilbagevirkende kraft. Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero koster dette 100,- i gebyr for hver 3 måneders periode start, trækkes via Repay.

§15 Fremmøde

Der skal altid registreres fremmøde ved ankomst i centeret. Fremmøde sker ved indtjek i dørsystemet med din chip.

§16 Åbningstid

Purple Fitness/Boost har åbent alle 365 dage om året fra kl. 5:00 til kl. 23:00. Dog kan man senest komme ind i centeret kl. 22:30. Man skal have forladt Purple Fitness/Boost senest kl. 23:00. Overholdes dette ikke kan Purple Fitness efter en advarsel opsige dit medlemskab.

§17 Studierabat

Ved medlemskabet studie eller studie+ skal der fremvises gyldigt studiekort hver 6. måned. Overholdes dette ikke, eller er studiekortets gyldighed udløbet, afsluttes medlemskabet automatisk.

§18 Under 18 år eller anden betaler

Ved indmeldelse af personer under 18 år skal kontrakten underskrives af værge eller forældre.

§19 Kriterier for abonnementstræk

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Repay’s kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet. Der vil blive påført et gebyr svarende til Nets kortgebyr ved hver abonnementstrækning.

§20 Såfremt Purple Fitness bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

§21 Opbevaring af dine data

Vi, Purple Fitness ApS, Purple Fitness Hornsherred ApS og Boost ApS indsamler dine personoplysninger, når du oprettes som medlem hos os. Når du laver en indmeldelse hos os acceptere du samtidig, at vi opbevare og behandler fortrolig data om dig. For at kunne være medlem, kræver det vi opbevare oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mail, betalingsoplysninger, fødselsdato og cpr-nr. samt data om besøg. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt og bliver ikke uden samtykke, videregivet til tredjepart, dog bruges tredjepart CMS-system til opbevaring. Dine oplysninger bruges til medlemskab, og identificere dig og dit medlemskab, så du kan træne hos os. Derudover bruger vi oplysninger til statistik. Dine oplysninger bliver opbevaret så længe du er medlem og vil blive slettet permanent 2 år efter officiel opsigelse af medlemskab hos os. Du har til hver en tid retten til at tilbagekalde dit samtykke og du kan altid få slettet følsomme oplysninger om dig. Dog vil sletning af visse oplysninger have konsekvenser for at kunne have medlemskab hos os. Du har til enhver tid retten til at klage. 

§23 Nyhedsbreve

Som medlem i Purple Fitness/Boost acceptere du, at vi må sende dig nyhedsbreve med relevant info fra dit lokale center og fra kæden. 
Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve ved at logge ind i onlineportalen og afmelde dig nyhedsbreve. 

Du kan ikke afmelde af få vigtig og kritisk information vedr. dit medlemskab via mail inkl. velkomstmails med informationer om login m.m.